اشارپ

اشارپ یا همان رودوشی

به منظور استفاده بر روی بلوز و یا تونیک ، در مجالس و مکان های باز استفاده میگردد .

قيمت :
1,200,000 ریال